برنامه زمان بندی کنکور ۱۴۰۱ اعلام شد

سازمان سنجش برنامه زمان‌بندی نوبت اول کنکور ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام کرد.

سازمان سنجش برنامه زمان‌بندی نوبت اول کنکور ۱۴۰۱ به شرح زیر اعلام کرد.

 

 


زمان ثبت نام کنکور اول: ۸ تا ۱۴ آبان ماه ۱۴۰۱

زمان برگزاری کنکور اول:  ۲۹ و ۳۰ دی ۱۴۰۱

تاریخ برگزاری کنکور  ۱۴۰۲، نوبت اول:

صبح پنجشنبه ۲۹ دی ۱۴۰۱: کنکور تجربی

بعد از ظهر پنجشبه ۲۹ دی ۱۴۰۱: کنکور زبان

صبح جمعه ۳۰ دی ۱۴۰۱: کنکور ریاضی و انسانی

بعد از ظهر جمعه ۳۰ دی ۱۴۰۱: کنکور هنر

طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی کنکور سراسری دوبار در سال برگزار می‌شود.

کد خبر : 11981