برخورد قانونی با صیادان غیرمجاز در دریاچه سد مارون در خوزستان

به گزارش پایگاه خبری بهبهانما، با صیادان غیرمجاز که در دریاچه سد مارون اقدام به ماهیگیری کرده بودند، برخورد قانونی شد.

سرپرست اداره حراست و امور محرمانه شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه های آبیاری مارون گفت: چندین صیاد غیرمجاز که بوسیله شناور و تور ماهیگیری به حریم دریاچه سد مارون تجاوز نموده و اقدام به ماهیگیری نموده اند، با همکاری مشترک حراست سد و نیروگاه مارون و اداره محیط زیست شهرستان بهبهان و کهگیلویه شناسایی و از ادامه فعالیت آنان جلوگیری بعمل آمد.
“حمید نظری” افزود: طبق دستورالعمل های سازمان آب و برق خوزستان، ورود قایق موتوردار جهت صید ماهی در حوزه و حریم سد مارون و تاسیسات وزارت نیرو ممنوع است.

منبع:شبکه خبری سازمان آب و برق خوزستان

کد خبر : 3599