اهدای عضو بیمار مرگ مغزی در بهبهان

به گزارش بهبهان ما دومین مورد اهدا عضو بیمار مرگ مغزی ( مرحوم عباس چاشیانی  62 ساله ساکن روستای اسلام آباد از توابع جاییزان شهرستان بهبهان) در تاریخ 93/9/20 در ساعت 3 بامداد در اتاق عمل بیمارستان دکتر شهید زاده توسط دکتر بحرینی فوق تخصص پیوند کلیه عملیات هاروست آن صورت گرفت و ارگانهای کبد و هر دو کلیه آن جهت پیوند به بیمارستان نمازی شیراز انتقال داده شد .جا دارد از زحمات دکتر زارع زاده سرپرست دانشکده علوم پزشکی ، دکتر بحرینی ،  پرسنل بخش ICU  بیمارستان شهید زاده  و همچنین آقای داس مه مسئول واحد فراهم آوری اعضاء پیوندی معاونت درمان تقدیر و تشکر به عمل آید.

منبع دانشکده ع پ بهبهان

کد خبر : 1930