اهدای عضو بانوی بهبهانی +تصاویر

به گزارش پایگاه خبری بهبهانما، اهداي اعضاي بدن يك بانوی 53 ساله بهبهانی که دچار مرگ مغزي شده بود به سه بيمار جان دوباره بخشيد. ظهر امروز . دو كليه اين بانو به دو بيمار در اهواز پيوند زده شد و كبد وی براي پيوند به شيراز ارسال شد.

resized_46447_391 resized_46448_923 resized_46450_411 resized_46453_893

کد خبر : 3140