انعکاس مقالات صاحب نظران شهرستان در بهبهانما

بهبهانما در راستای رسالت خود مبنی بر اطلاع رسانی عمومی بدون هیچ گونه جناح بندی سیاسی اقدام به انعکاس تحلیل ها، مقالات ، نظرات و پیشنهادات سایر همشهریان بویژه مدیران و مسئولین سابق و فعلی و صاحب نظران می نماید. تا کنون مقالات متعددی به قلم چهره های سیاسی شهرستان در بهبهانما  منتشر شده است.اینجا و اینجا و اینجا

در همین راستا آمادگی خود را جهت انتشار مقالات و نظرات افراد مختلف با هدف تعالی شهرستان و بدون هیچ گونه پیش شرط سیاسی و …  اعلام می کنیم.

به خاطر  درخواست های نابجایی که اخیرا از جانب برخی به هیئت تحریریه بهبهانما شده است با افتخار اعلام می داریم پس از قریب به یک سال فعالیت مداوم در عرصه خبری شهرستان تحت هیچ شرایطی با هیچ فردی در هیچ سمتی عقد اخوت نبسته و نخواهیم بست و حاضر نخواهیم شد منافع شهرستان را به پای منافع شخصی قربانی کنیم.

ایمیل رسمی بهبهانما: behbahanema6@gmail.com

کد خبر : 3565