انتصاب جدید در آموزش و پرورش بهبهان

به گزارش پایگاه خبری بهبهان ما،  به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش بهبهان،  سرپرست معاونت آموزش متوسطه منصوب شد.

آقای عطاءالله آموزیان با حکم ویسی ، معاون آموزش متوسطه بهبهان شد.

 

 

کد خبر : 2130