انتصابات جدید در دانشکده علوم پزشکی بهبهان

به گزارش بهبهان ما به نقل از روابط عمومی دانشکده علوم پزشکی بهبهان ، جلسه تودیع و معارفه مسئولین واحدهای ذیربط دانشکده با حضور مسئولین واحدهای مختلف دانشکده در دفتر سرپرست دانشکده علوم پزشکی برگزار گردید . در این جلسه دکتر زارع زاده با اشاره به لزوم تغییرات به منظور تجدید قوا و تقویت واحدهای ذیربط در جهت اعتلا و پیشرفت امور از کسانیکه در این واحدها مشغول به کار بودند تشکر و قدردانی نمودند و برای افراد جایگزین آرزوی توفیق نمودند و یا دآور شدند : با توجه به سنگینی وظایف و مسئولیت ها بنا به گذشت زمان و نیاز به نوع ارتباطات و پیگیریها این تغییرات انجام می گیرد تا تقسیم کار مناسبتری صورت گیرد. ایشان در ادامه تاکید نمودند : نگرش پاسخگوی باید همواره حاکم باشد و این مسئولیت ها پیگیریها بیشتری را می طلبدکه امیدواریم با این تغییرات شاهد رشد و تعالی بیشتر دانشکده در بخشهای مختلف باشیم.

 

                انتصابات:

 

– جناب آقای غلامرضا شهبازی مقدم به عنوان سرپرست معاونت دانشجویی – فرهنگی

 

– جناب آقای مصطفی رفیعیان به عنوان سرپرست مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی

 

– جناب آقای محسن کوهی به عنوان مدیرت نوسازی و تحول اداری

 

– جناب آقای دکتر محمود طاهری به عنوان سرپرست مدیریت هماهنگی و نظارت بر شبکه آزمایشگاه ها

کد خبر : 1943