انتخاب شهردار قوی و پاکدست، انتظار مردم بهبهان

احسان موحدنیا| با شدت گرفتن برخورد مراجع قضایی و امنیتی با برخی کارمندان متخلف شهرداری و تعدادی از اعضای شورای شهر، امیدواری‌ها به اصلاح رویه در شهرداری و ارتقا کارآمدی این سازمان افزایش یافته است.

البته هنوز در ابتدای کار هستیم و امیدواریم همه سرشاخه‌ها، ریشه‌ها و مبادی فساد که از سال‌ها پیش، در شهرداری و برخی ادارات هم عرض رخنه و ساکن شده‌اند، مورد بررسی و برخورد جدی قرار گیرد.

شنیده‌ها حاکی است، سودجویان در بهبهان عمدتا از پیشنهاد وسوسه انگیز “قطعات زمین” و “سکه طلا” در ازای انجام اقدامات غیرقانونی استفاده کرده‌اند! با این حساب احتمال باز شدن پای مسئولین وقت برخی ادارات و افراد صاحب نام دیگر در ادامه تحقیقات وجود دارد.

در هر صورت در آستانه انتخاب شهردار جدید اعضای شورای شهر باید احساسات را کنار گذاشته و فردی را انتخاب کنند که ضمن توانمندی و سلامت اقتصادی، سابقه روشنی در فسادستیزی دارد. بدون شک انتخاب فردی که خود بی ارتباط با تخلفات شهرداری نبوده، موجب ناامیدی است و این امکان وجود دارد که بار دیگر نیز شاهد برخورد مراجع قضایی با اعضای شورا و شهردار باشیم!

در پایان ضمن تشکر از زحمات مراجع محترم قضایی و امنیتی در بحث مبارزه با فساد، انتظار به حق مردم شریف بهبهان سخت‌گیری بیشتر در انتصاب افراد به سمت های مهم است.

کد خبر : 11879