اعلام نفرات برتر کنکور سراسری/هیچ خوزستانی جز نفرات برتر نیست

به گزارش پایگاه خبری بهبهانما، فهرست 10 نفر برتر کنکور سراسری در رشته های علوم ریاضی و فنی ، علوم تجربی و علوم انسانی در حالی اعلام شد که متاسفانه هیچ خوزستانی در بین 10 نفر برتر حضور ندارد، کسب نتایج درخشان تک رقمی در سالهای نه چندان دور  توسط دانش آموزان بهبهانی ، توقع فراوانی را ایجاد کرده بود که متاسفانه چند سالی است روند رو به رشد کسب رتبه های برتر در کنکور سراسری کُند و متوقف شده است.

جدول برترین های گروه آزمایشی علوم تجربی

رتبهنام خانوادگینامشهر
۱همتیساراتبریز
۲تدبیر واجارگاهکیانالنگرود
۳قایم دوستفائزهزاهدان
۴نعمت زادهمهرانیزد
۵طاهری فرداحسانشیراز
۶طاهری فردعرفانشیراز
۷زارعکیارشبیرجند
۸علامعیننور
۹فرج پور نیریمیثماردبیل
۱۰زرگرزادهنیکانتهران

 

جدول برترین های گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی

رتبهنام خانوادگینامشهر
۱شهبازی دستجردهپژماناصفهان
۲یزدیانمحمد رسولقم
۳بالازاده مرشتوحیدبابلسر
۴لطافتیمهدیشیراز
۵حسینیامیرشیراز
۶عباسیکیانوششمیرانات
۷مسیحامحمدسعیدیزد
۸رنجکش زادهسیناارومیه
۹اسدی جوزانیکیمیاتهران
۱۰امیری کندبنمسعودتهران

 

جدول برترین های گروه آزمایشی علوم انسانی

رتبهنام خانوادگینامشهر
۱کیانی نیستانکیعلیتهران
۲میررضیسید ابوالفضلاصفهان
۳مشیریابوالفضلاصفهان
۴کرمیفائزهتهران
۵فرح زاکیانیزد
۶صالحی دولابیزینبتهران
۷غلامیفاطمهنجف آباد
۸وفاصدفشیراز
۹اقبالی زارچمحمدرضایزد
۱۰سلطانی علی آبادمحمدرضایزد

کد خبر : 3672