اطلاعیه شماره 2 ستاد انتخابات کشور

به گزارش پایگاه خبری بهبهانما، در اطلاعیه شماره 2 ستاد انتخابات کشور آمده است ، به آگاهي هم ميهنان عزيز مي رساند با توكل به خداوند متعال و عنايت حضرت ولي عصر(عج) انتخابات دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي در سراسر كشور با موافقت شوراي محترم نگهبان در تاريخ 7/12/1394 برگزار مي شود، زمان ثبت نام از داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي از تاريخ 28/9/1394 به مدت يك هفته تعيين گرديده است.

در اجراي تبصره 6 ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي مراتب زير اعلام مي گردد:

با استناد به ماده 29 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن محرومند و تاكيد مي گردد داوطلبان مشمول بندهاي اين قانون تا تاريخ 28/3/94 از سمت خود استعفا خواهند داد.

الف) اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه هاي انتخابيه سراسر كشور محرومند مگر اينكه حداقل شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

1 – رئيس جمهور و معاونين و مشاورين وي

2 – دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام و معاونين وي

3 – مشاورين معاونين رئيس جمهور

4 – روساي دفاتر روساي سه وقوه

5 – وزراء و سرپرستان وزارتخانه ها

6 – معاونين و مشاورين وزراء

 7- مديران كل و سرپرستان ادارات كل وزارتخانه ها ومديران كل حوزه وزارتي و روساي دفاتر وزراء

8 – اعضاي شوراي نگهبان و هيات مركزي نظارت بر انتخابات

9 – رئيس قوه قضائيه و معاونين و مشاورين وي

10 – رئيس ديوان عالي كشور و معاونين و مشاورين وي

11 – دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين وي

12 – رئيس ديوان عدالت اداري و معاونين و مشاورين وي

13 – رئيس سازمان بازرسي كل كشور  و معاونين و مشاورين وي

14 – روسا و سرپرستان سازمان ها و ادارات كل و ادارات عقيدتي، سياسي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و جانشينان و معاونين آنان در سراسر كشور

15 – رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي

16 – رئيس جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي

17 – استانداران

18 – معاونين و مشاورين استانداران

19 – فرمانداران

20 – بخشداران

21 – شهرداران و روساي مناطق شهرداري

22 – روسا و سرپرستان سازمان هاي دولتي

23 – رئيس دانشگاه آزاد اسلامي

24 – اعضاي هيات مديره و مديران عامل بانك ها

25 – اعضاي هيات مديره و مديران عامل شركت هاي دولتي و وابسته به دولت كه حيطه وظايف و اختيارات آنها به كل كشور تسري دارد.

26 – رئيس كل بانك مركزي ايران و معاونين و مشاورين وي

27 – روسا و سرپرستان بنيادهاي (مستضعفان ،شهيد ،15خرداد و مسكن)كميته امداد امام خميني(ره) ،نهضت سوادآموزي ،سازمان تبليغات اسلامي ،دفتر تبليغات حوزه علميه قم و رئيس سازمان تعزيرات حكومتي و روساي اتاق هاي بازرگاني و صنايع معادن و تعاون و معاونين و مشاورين آنان.

28 – شاغلين در نيروهاي مسلح و وزارت اطلاعات

ب) اشخاص زير از داوطلب شدن در حوزه انتخابيه قلمرو ماموريت خود محرومند مگر اينكه شش ماه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

1 – ائمه جمعه دائمي

2 – قضات شاغل در امر قضا و روساي دادگستري شهرستان ها و استان ها

3 – مديران كل و سرپرستان دفاتر و ادارات كل استان ها ومعاونين آنها

4 – مديران كل وسرپرستان دفاتر و ادارات كل استانداري ها و معاونين آنها

5 – روسا و سرپرستان ادارات و سازمان هاي دولتي و وابسته به دولت و معاونين آنان در استان و شهرستان

6 – روسا و سرپرستان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي اعم از دولتي و غير دولتي و روسا و سرپرستان واحدها و شعب آنها

7 – اعضاي هيات مديره و مديران عامل شركت هاي دولتي و وابسته به دولت در استان  و شهرستان

 8 – سرپرستان مناطق و روساي شعب بانك ها در استان و شهرستان

 9 – سرپرستان دفاتر سازمان تبليغات اسلامي درمركز استان و شهرستان ها

10 – مديران مركز صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

11 – اعضاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا

ج ) اعضاي هيات هاي اجرايي و ناظرين شوراي نگهبان در حوزه انتخابيه تحت مسئوليت خود به موجب تبصره يك اين ماده كليه مقاماتي كه داراي عناوين همطراز با عناوين مذكور در بندهاي “الف” و “ب” مشمول اين ماده مي باشند، كه تشخيص همطرازي با معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهوري مي باشد.

بر اساس تبصره 2 ماده 29كساني كه طبق قوانين استخدامي و ياتعهد خدمت، استعفاي آنان منوط به پذيرش آن از سوي مسئولين مربوطه باشد قبول استعفا شرط است ، همچنين استعفاي پرسنل نيروهاي مسلح منوط به قبول فرماندهي كل قوا مي باشد.

همچنين كليه اشخاصي كه داوطلب نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بوده و مشمول موضوع اين ماده و تبصره 5 آن مي باشند مي بايست بر اساس تبصره 3 ماده فوق از تاريخ 28/2/94 حداكثر به مدت يك ماه گواهي رسمي مبني بر استعفا و عدم اشتغال خود در پست و مقام و مشاغل ياد شده در بندهاي “الف و ب”ماده 29 را از مراجع مربوطه دريافت نمايند.

مطابق تبصره 4 جايگزين فرد مستعفي بايد از سوي مرجع ذي صلاح بالاتر ،حداكثر به مدت يك ماه بطور رسمي معرفي شود و فرد مستعفي در آن حوزه مسئوليتي نداشته باشد.

در پايان يادآور مي شود كه داوطلبان به هنگام مراجعه براي ثبت نام مي بايست گواهي رسمي مبني بر قبول استعفا و عدم اشتغال در پست و مقام و مشاغل ياد شده را كه در تاريخ مقرر اخذ نموده اند ارائه نمايند و قبول استعفا بعد از مدت تعيين شده جهت ثبت نام و اعلام داوطلبي انتخابات مجلس شوراي اسلامي مورد پذيرش مراكز ثبت نام نمي باشد.

کد خبر : 3326