استوری موشن! نکات بهداشتی جلوگیری از تب کریمه کنگو

سارا اشتهار| بنا به گفته مسئولین دانشکده علوم پزشکی بهبهان سه فرد مبتلا به تب کریمه کنگو در یکی از بیمارستان های بهبهان بستری هستند. لازم است شهروندان محترم با رعایت نکات بهداشتی ضمن جلوگیری از ابتلا خود به تب کریمه کنگو در قطع زنجیره انتقال این بیماری همکاری کنند.

کد خبر : 11919