عزل یا استعفای شجاعپوریان از معاونت شورای شهر تهران؟

بهبهان ما؛ به نقل از خبر گزاری مهر ؛ دکتر شجاعپوریان نماینده سابق بهبهان و عضو فعلی شورای شهر تهران و معاونت اداری و مالی شورا در زمان ریاست مسجد جامعی از سمت خود کناره گیری کرد.

تقی پور سخنگوی شورای شهر ، در پاسخ به این پرسش که چرا معاون مالی اداری شورا در زمان سفر به حج عزل شد، گفت: بحث های سیاسی به نفع شهر نیست و بهتر است وارد این گونه مباحث نشویم زیرا هیچ پایانی ندارد. اختلاف سلیقه در شورا خوب است و مانع بله قربان می شود، اما باید اصول تضارب افکار را نیز رعایت کنیم.

پیش از سفر حج شجاع پوریان از این سمت استعفا داده بود، اما برای آنکه استعفایشان با پایان مدیریت رئیس شورا بازتاب خوبی نداشت، مدتی صبر کردیم اما زمانی که وی در سفر حج بود، مکاتباتی با مهر و امضای وی صورت می گرفت که برای پایان دادن به آن حکم وی لغو شد و هنوز نیز جایگزینی برای ایشان در نظر گرفته نشده است.

پایان خبر/

کد خبر : 1702