اتفاق جالب در بهبهان+عکس

بدون شرحبالا بردن مامور اداره برق با جرثقیل بدون حداقل های ایمنی، معلوم نیست در صورت بروز حادثه چه کسی پاسخگو است.

کد خبر : 3735