آیا مدیران بهبهانی هم تغییر می کنند؟!

به گزارش پایگاه خبری ” بهبهانما ” محسن اورکی مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری خوزستان اعلام کرد : اگر به جایی برسیم که لازم بدانیم باید در خصوص فرمانداران و بخشداران یا سایر مدیرانی که در حوزه کاری ما است تجدید نظر کنیم باتوجه به نظر استاندار به فراخوان وقت خود این تغییرات را انجام خواهیم داد.

اورکی در گفت و گوی با خبرنگار آرانیوز اظهار کرد: در مسیر رشد و توسعه استان بخش کوچکی از کارهای مجموعه استانداری، سازماندهی نیروهای کاری و سیاسی استان با توجه به سیاست های دولت جدید است.

وی افزود: اگر به جایی برسیم که لازم بدانیم باید در خصوص فرمانداران و بخشداران یا سایر مدیرانی که در حوزه کاری ما است تجدید نظر کنیم باتوجه به نظر استاندار به فراخوان وقت خود این تغییرات را انجام خواهیم داد.

 

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خوزستان بیان کرد: با توجه به شرایط موجود ممکن است تغییراتی در راستای سازماندهی مجدد فرمانداران و بخشداران را در دستور کار خود داشته باشیم.

 

وی افزود: دو هفته گذشته دو معاون فرمانداران آغاجاری و گتوند را معارفه کردیم و تا چند روز آینده نیز ممکن است بازهم تغییراتی را در بخشداری های شهرستان ها در دستور کار خود داشته باشیم.

 

اورکی تصریح کرد: آنچه مهم است تاثیرگذاری این تغییرات در بهبود روند کارها است؛ اگر بتوانیم با این تغییرات این بهبود را در امور مردم ایجاد کنیم آن جا است که باید خرسند باشیم.

 

وی اظهار کرد: خود اصل تغییر به تنهایی نمی تواند خوب یا بد باشد؛ اگراین تغییرات توانست به مردم در رسیدن به رفاه و آسایش کمکی کند آن تغییر خوب و مطلوب است زیرا اصل هدف و مقصود دولت رضایتمندی مردم است.

 

مدیرکل سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خوزستان گفت: باتوجه به این مسائل امیدواریم بتوانیم در دولت تدبیر و امید با اتخاذ تصمیماتی که در راستای کاستن از مشکلات مردم باشد، گاه های موثری برداریم.

 

به گزارش پایگاه خبری ” بهبهانما ” محسن اورکی فرماندار سابق بهبهان است و با پیچ وخم کار کردن در این شهرستان آشنایی کامل دارد باید دید آیا بخشداران بهبهانی هم جز تغییرات مد نظر او هستند یا این که بخشداران منصوب شده از زمان فرمانداری باذلی محبوب  همچنان در مسند خود باقی خواهند ماند.

 

پایان خبر

 

 

کد خبر : 2564