آیا متهم تیر اندازی به رئیس بیمارستان از همراهان بیمار بوده؟

به گزارش بهبهانما، نقل از نظام پرستاری  مهرناز اردانه با اشاره به حادثه اخیر در بیمارستان بهبهان و تیراندازی به رئیس این بیمارستان گفت: اگرچه در حال حاضر بسیاری از گمان ها مبنی بر مرتبط بودن این حادثه با موضوع اغتشاش همراهان یک بیمار فوت شده در این بیمارستان، است، ولی هنوز امکان اظهار نظر قطعی در خصوص ارتباط این دو موضوع وجود ندارد و اعلامی رسمی و قطعی در این باره صورت نگرفته است و موضوع در دست بررسی است.

وی افزود: البته با توجه به اینکه این حوادث پشت سر هم به وقوع پیوسته است این احتمال می رود که این دو موضوع به هم مرتبط باشد ولی با توجه به اینکه رئیس بیمارستان در زمان فوت بیمار مذکور و بروز اغتشاش در بیمارستان در مجموعه حضور نداشتند نمی توان در این خصوص ابراز نظر قطعی کرد.

وی در خصوص اغتشاش همراهان یک بیمار در بیمارستان بهبهان در روزهای منتهی به حادثه تیراندازی به رئیس بیمارستان گفت: اتفاق از این قرار بود که آقایی 52 ساله به بیمارستان مراجعه می کند و تمام پروتکل های درمانی نیز زیر نظر پزشک طب اورژانس به طور کامل بر روی ایشان انجام می شود و زمانی که پزشک قلب پس از بررسی تمامی آزمایشات و نرمال بودن شرایط و آزمایش ها دستور انتقال بیمار به بخش CCU را می دهد ناگهان بیمار دچار مشکل می شود به طوریکه در همان اورژانس تحت احیاء قلبی قرار می گیرد ولی به رغم تلاش کادر درمان به فوت بیمار می انجامد.

سوپروایزر آموزشی بیمارستان بهبهان، افزود: در پی این مسئله، اقوام و همراهان بیمار با تصور اینکه اقدامات درمانی به خوبی برای بیمار صورت نگرفته است اقدام به اغتشاش در بیمارستان و تهدید پرسنل اعم از پزشک و پرستار می کنند.

وی یادآور شد: البته ما انتظار نداریم که همراهان بیمار همانند کادر پزشکی نسبت به تمامی اقدامات درمانی اشراف داشته باشند لذا بروز برخی واکنش ها از سوی همراهان به دلیل شوک ناشی از شنیدن خبر فوت بیمار تا حدی طبیعی و قابل پیش بینی است.

اردانه با تأکید بر لزوم پیگیری دقیق این حادثه گفت: به هر حال در این حادثه به پرستاران نیز اهانت شده است و لذا تقاضای مجدانه بنده به نمایندگی از جامعه پرستاری علت یابی دقیق این حادثه توسط مسئولین است تا مشخص شود که واقعاً قصور و کوتاهی از کجاست تا ضمن جلوگیری از تکرار چنین حوادث تلخی برای کادر درمانی و مردم نیز علت اصلی ماجرا روشن شود.

وی اظهار داشت: به هر حال وقوع چنین حوادثی امنیت روانی کادر درمانی از جمله پرستاران را به عنوان خط مقدم مواجهه با بیماران و همراهان آنها و ارائه خدمات درمانی به بیماران از بین می برد و لذا جامعه پرستاری خواستار علت یابی دقیق این حادثه است.

رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری بهبهان ضمن قدردانی از پیگیری های صورت گرفته توسط مسئولان دانشگاه علوم پزشکی بهبهان گفت: پیگیری های صورت گرفته توسط مسئولان دانشگاه منجر به این شد که این مسئله در سطح شهرستانی، استانی و کشوری پیگیری شود و امید است هر چه زودتر علت واقعی این مسئله روشن شود و برای تنویر افکار عمومی اعلام شود تا دیگر شاهد چنین حوادثی نباشیم.

وی در خصوص وضعیت رئیس حادثه دیده بیمارستان بهبهان گفت: حال عمومی ایشان رضایت بخش است و ساچمه ها به قسمت های مختلف بدن ایشان اصابت کرده است اما در حال حاضر ساچمه هایی که امکان خروج داشته اند، تحت عمل جراحی از بدن ایشان خارج شده است.

کد خبر : 4760