آیا ترکیب شورای شهر عوض می شود؟

به گزارش پایگاه خبری بهبهانما ،وزارت کشور مهلت استعفا کاندیدای داری سمت تا تاریخ 94/3/28 تعیین کرده است.

به استناد ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای شهر در صورتی که قصد کاندیداوری در انتخابات مجلس را داشته باشند باید از سمت خود استعفا دهند.

بنا بر اطلاع خبرنگار بهبهانما، زمزمه حضور حداقل 2 عضو محترم شورای شهر بهبهان در انتخابات مجلس شنیده می شود که این افراد حدکثر تا تاریخ 94/3/28 باید از سمت فعلی استعفا دهند . بهر صورت ترکیب شورای شهر با خروج این دو عضو (در صورت تمایل به کاندیداتوری) تغییر کند.

کد خبر : 3328