آگهی های تبلیغاتی شهرداری در روزنامه شجاعپوریان

به گزارش پایگاه خبری بهبهان ما، به نقل از تابناک ، روزنامه همدلی به مدیر مسئولی ولی الله شجاع پوریان عضو شورای شهر تهران چند روزی است که خود را وارد خانواده مطبوعات کشور کرده است. این روزنامه که به طبع مدیر مسئول خود با مشی اصلاح طلب چاپ خود را آغاز کرده است بنا دارد تا اردوگاه رسانه ای اصلاح طلبان را تقویت کند.

نکته جالب اعطای آگهی تبلیغاتی به این روزنامه است. این آگهی با قطع بزرگ در صفحه اول این روزنامه که بیش از 5 شماره از چاپ آن نمی گذرد منتشر شده است. اخذ چنین آگهی های از شهرداری تهران معمولا به سادگی امکان پذیر نیست .

کد خبر : 2418