آگهی استخدام سازمان آب و برق خوزستان

استخدام

به گزارش پایگاه خبری بهبهان ما، شركت هاي بهره برداري از شبكه هاي آبياري و زهكشي كرخه و شاوور، زهره و جراحي، كارون بزرگ و مارون به منظور تأمين نيروي انساني مورد نياز، تعداد 100 نفر از آقايان واجد شرايط را از طريق برگزاري آزمون توانمندي هاي عمومي و تخصصي(كتبي)، آزمون دانش مهارتي (مصاحبه) و طي فرآيند گزينش به صورت قراردادي بکارگيری مي نمايد.

 

چگونگي ثبت نام:

داوطلبان پس از مطالعه دقيق شرايط مندرج در آگهي مي توانند از روز شنبه مورخ 9 اسفند ماه 1393 حداكثر تا ساعت 24 روز سه شنبه مورخ 19 اسفند ماه 1393 از طريق سايت اينترنتي www.kwphc.ir اقدام به ثبت نام در آزمون نمايند.

 

زمان برگزاری آزمون :

آزمون مذکور قرار است نيمه دوم فروردين ماه 1394 برگزار شود که تاريخ دقيق آن متعاقباً اعلام می گردد.

کد خبر : 2289