آندرانیک تیموریانِ جبهه های جنگ؟!

تصویری که در ادامه مشاهده میکنید متعلق به یکی شهدای گرانقدر هشت سال دفاع مقدس یعنی سردار علی خوش روش فومنی (نفر سمت راست) میباشد.
1188_766

سردار شهید اسلام علی خوش روش فومنی

کد خبر : 2611