آمار جالبی از کاندیدای انتخابات مجلس بهبهان

به گزارش بهبهانما ، ساعتی پیش ثبت نام داوطلبین انتخابات مجلس شورای اسلامی در بهبهان به پایان رسید. آمار نشان می دهد تعداد کاندیدای این دوره نسبت به دوره قبل رشد 27% داشته است.

1- نمودار میله ای سن داوطلبین:

نمودار-میله-ای-تاریخ-تولد-کاندیدا

تعداد کاندیدا برحسب سال تولد

بیشتر داوطلبینی که در انتخابات شرکت کردند متولدین دهه 40 هستند که الان بین 45 تا 54 سال سن دارند.

2- نمودار دایره ای سن داوطلبین:

دایره-ای-تاریخ-تولد

3- نمودار میله ای میزان تحصیلات:

میزان-تحصیلات-میله-ای

بیشتر داوطلبین نامزدی در انتخابات دارای درک کارشناسی ارشد می باشند و دو نفر دیگر داری مدرک کارشناسی که با احتساب جانبازی مدرکشان معادل کارشناسی ارشد است.

4- نمودار دایره ای میزان تحصیلات:

دایره-ای-میزان-تحصیلات

5- نمودار میله ای رشته تحصیلی:

میله-ای-رشته-ها

مجموعه علوم انسانی شامل رشته های مدیریت علوم سیاسی ، علوم اجتماعی ، الهیات، اقتصاد و حسابداری  مجموعا 72% کل داوطلبان را تشکیل می دهند.

6- نمودار دایره ای رشته تحصیلی:

دایره-ای-رشته-ها

7- نمودار دایره ای نوع دانشگاه محل تحصیل:

دایره-ای-نوع-دانشگاه

اکثر داوطلبان این دوره دارای مدرک دانشگاه آزاد اسلامی می باشند.

کد خبر : 5909