آغاز فعالیت مجدد حزب نزدیک به دولت در استان

به گزارش پایگاه خبری ” بهبهانما “، به نقل از شوشان، هر چه که به انتخابات مجلس آینده نزدیک تر می شویم فعالیت احزاب و تشکل های سیاسی رونق بیشتری می گیرد ،خبرهای رسیده حاکی از این است که همزمان با سفر معاون سیاسی وزیر کشور به خوزستان در هفته گذشته ترکیب جدید حزب اعتدال و توسعه شاخه خوزستان انتخاب گردیده است و در همین سفر اعضای منتخب شاخه خوزستان این حزب با مقیمی معاون سیاسی وزیر کشور در محل استانداری خوزستان ملاقات کرده اند.

حزب اعتدال و توسعه که یکی از احزاب میانه روی سیاسی کشور محسوب می شود بعنوان حزب نزدیک به رییس جمهور معرفی شده چرا که دکتر روحانی قبلا رییس شورای موسس این حزب بوده و هم اکنون آقایان نوبخت ، علی جنتی ، ترکان ، واعظی و بانک و خانم فاطمه هاشمی  از اعضای مرکزیت این حزب هستند . آنگونه که خبر می رسد چند از تن از سیاسیون میانه رو استان ، اعضای سابق حزب ، جمعی از مدیران استانی و جوانان در ترکیب جدید شاخه خوزستان این حزب حضور دارند و قرار است بزودی طی مراسم رسمی فعالیت شاخه خوزستان حزب آغاز شود . همزمان سازمان جوانان حزب اعتدال و توسعه در خوزستان آغاز فعالیت خود را اعلام خواهد نمود ، حزب اعتدال و توسعه در سال های قبل نیز در سطح استان فعال بود و در ایام انتخابات ریاست جمهوری در کنار ستاد دکتر روحانی با تاسیس ستاد حزبی برای وی تبلیغ می کرد .