در اولین روز ثبت نام

تعداد کاندیدا به 6 نفر رسید

به گزارش بهبهانما از فرمانداری؛ در نخستین روز ثبت نام کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه بهبهان 6 نفر ثبت نام کردند.

آخرین کاندیدای ثبت نام شده امروز آقای اشتری لرکی بود. وی بصورت اینترنتی ثبت نام کرده و جهت اخذ تاییدیه ثبت نام در آخرین دقایق وقت اداری در تاد انتخابات بهبهان حاضر شد.

 

کد خبر : 5483